לאן נעלמה היושרה העיתונאית?

אבי דוידוביץ (27.2.2017)

עמוד השער של גיליון יום שישי של ידיעות אחרונות - כחש באותיות קידוש לבנה.
עמוד השער של גיליון יום שישי של ידיעות אחרונות – כחש באותיות קידוש לבנה.

במוסף "24 שעות" של ידיעות אחרונות מהיום התבשרנו כי אובדן הטלפון של תאיר ראדה הוא רק טיפה בים. הכתבה התהדרה בחשיפה של העיתון מלפני כשבוע כי הטלפון הנייד של המנוחה, שנמצא על גופתה בזירת הרצח בבית הספר "נופי גולן" – נעלם. יחד עם זאת העיתון לא הזכיר אפילו לא ברמז את הפלופ העיתונאי שלו שנחשף על ידי. את הפארסה הזו מבקש העיתון להצניע ולהשכיח מקוראיו. הודאה בטעות, בהטעיה והתנצלות אינה אופציה מבחינת העיתון. נראה שמעת לעת צריך לטלטל את כלב השמירה של הדמוקרטיה ולהזכיר לו משהו על מקצועיות ואמינות. להמשיך לקרוא

לאן נעלמה הודעה שקיבלה תאיר ביום הרצח?

אבי דוידוביץ (17.2.2017)

באותיות קידש לבנה בעמוד הראשון של "ידיעות אחרונות" תוהה העיתון לאן נעלמה הודעת sms שקיבלה המנוחה ביום הרצח * קושיא זו מצטרפת לדיווח על כך שמכשיר הטלפון הסלולרי של תאיר, שהיה אמור להימצא בידי המשטרה – נעלם * להלן כל העובדות

 אמה של תאיר ז"ל פנתה לבית המשפט בבקשה לקבל לידיה את חפצי בתה שנרצחה בדמי ימיה, התפוסים בידי המשטרה. בין היתר מדובר בטלפון הסלולרי של המנוחה שהיה ברשותה בעת שנרצחה[1]. בסופו של דבר הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי המכשיר לא נמצא על ידי המשטרה. היום התבשרנו על-ידי העיתון כי חברת סלקום דיווחה למשטרה על 3 הודעות טקסט (sms) שקיבלה המנוחה ביום הרצח, בשעה שמחומר החקירה עולה שנתקבלו רק 2 הודעות ולא 3. עניין ההודעה "הנעלמת" הובא על-ידי העיתון בהקשר של ההעלמות "המסתורית" של הטלפון, ועל רקע טענות הכחש על בידוי והעלמת ראיות לצורך הפללת הסרק כביכול של זדורוב.

העובדה כי הטלפון של המנוחה לא נמצא מהווה ליקוי חמור. מבחינתה של האם השכולה מדובר בפריט שערכו לא ישוער, והעובדה כי אין מוצאים אותו רק מסבה בוודאי צער נוסף לנפשה המיוסרת גם כך. המציאות לפיה תפוסים ומוצגים רבים, המוחזקים בידי המשטרה לאורך השנים אינם נמצאים, או ניזוקים, אינה מורידה במאומה מחומרת העניין דנן. גם אם מדובר בעשרות רבות ואולי אף מאות של מוצגים ותפוסים בתיק זה, הרי כולם אמורים להישמר כראוי, לכל התפתחות משפטית שיכולה להתרחש בעתיד. בנסיבות העניין נראה כי על המשטרה למנות ועדה בודקת שתבדוק את העניין לעומק – במטרה למצוא את המכשיר, ואם לא יימצא – לברר מי אחראי לאי הימצאותו ומה יש לעשות בכדי להימנע מהישנות מקרים אלו בעתיד.

אף לא הודעה אחת נעלמה מהטלפון של תאיר ז"ל

"ההודעה שנעלמה" הוא ליקוי חמור של העיתון, ליקוי שאינו גורע מחומרת הליקוי של העלמות המכשיר, אך מצטרף לשורה של סילופים שפרסם העיתון בחודשים האחרונים על פרשת הרצח. נקדים ונאמר כי אף לא הודעת טקסט אחת נעלמה, וכל הסיפור של ההודעה "השלישית" מקורו ככל הנראה מטעות אנוש תמימה של שירן מסלקום. העניין מתחיל בתדפיס ששלחה כדין חברת סלקום למשטרה למחרת יום הרצח. מדובר בתדפיס המופק אוטומטית ממחשב החברה ובו רישומים של 2 הודעות טקסט שהגיעו לטלפון של המנוחה ביום הרצח – אחד משעה 10:40 והשני משעה 17:15. התדפיס הזה היה אמור להכיל גם מידע על מיקומו של הטלפון בעת קבלת שיחות והודעות טקסט, אולם מה שנרשם שם הוא כי אין מידע על המיקום. שלושה שבועות אחרי הרצח פנתה המשטרה לסלקום בכתב בבקשה לקבל הבהרה כיצד בזמן אמת – בזמן שנתקבלה ההודעה על היעדרותה של תאיר ובטרם נמצאה גופתה, נתקבל מסלקום איכון הטלפון שלה, ואילו כאשר התקבל רישום השיחות הנכנסות כאמור, צוין על גבי התדפיס שאין מידע על המקום. שירן מסלקום השיבה למשטרה במכתב מפורט ובו הסברים טכנולוגיים על הפער בין מה שדווח באיכון החרום למה שנרשם בתדפיס. בין היתר ציינה שירן כי היו 3 הודעות טקסט (sms). זאת כאשר חברת סלקום הפיקה בעצמה ממחשביה, כשלושה שבועות קודם לכן, פלט שיחות נכנסות ובו רק 2 הודעות sms. אין לדעת כיצד נפלה השגגה לכאורה אצל שירן. על-פניו נראה כי התדפיס של סלקום שמופק מהמחשב אוטומטית, מהימן יותר ממה שרשמה שירן במכתב, מה עוד שהפקת ההודעות מתוך המכשיר שנעשתה במשטרה הניבה רק 2 הודעות טקסט שנתקבלו בדיוק כפי שרשום בתדפיס של סלקום. מכל מקום המשטרה שקיבלה את ההסבר של שירן על הפער בדיווח בנוגע לאיכון השיחות הסתפקה בזאת.

כל התדפיסים והמסמכים בעניין נמסרו לידי הסנגוריה בסמוך להגשת כתב האישום. לא זו אף זו, הם הוגשו לבית המשפט על-ידי התביעה. יתרה מכך, החוקרים שטיפלו בעניין אף העידו על כך בבית המשפט. למרות שהחומר היה כאמור בידי הסנגוריה, היא לא חקרה אותם על ההבדל בדיווח על כמות הודעות ה- sms כאמור, ואף זנחה עניין זה בסיכומיה – שלא נדבר על כך שהיא יכלה הייתה להזמין את שירן לבית המשפט ולחקור אותה על כך. הסנגוריה זנחה את כל זאת כי כנראה גם לה היה ברור כי מדובר ככל הנראה בטעות אנוש של שירן ותו לא, וזאת בעניין זניח ולא רלבנטי לאשמתו או לזיכויו של הרוצח.

הנה שוב, "העיתון של המדינה" נכשל ומכשיל, טועה ומטעה  – שלא לומר מסלף ומְרַמֶּה.

הערה:

[1] על עניין המחשב התייחסתי בכתבה "רומן זדורוב – תיק סגור – חלק שלישי ואחרון" מה- 8.1.17 בה הבאתי את העובדות לאשורן, בניגוד למה שפרסם העיתון.

רומן זדורוב – תיק סגור – חלק שלישי ואחרון

אבי דוידוביץ

(‏08.01.2017)

התשובות לשתי השאלות האחרונות מהכתבה ב"ידיעות אחרונות"ושלוש שאלות לעיתון * מי הוא חיים סדובסקי? מי עומד ומממן את הוצאות ההגנה והקמפיין לזכותו? מה הרקע של זדורוב? להמשיך לקרוא

רומן זדורוב – תיק סגור (חלק שני)

אבי דוידוביץ (‏03.01.2017)

כתבה בשם "תיק סגור שאלות פתוחות" התפרסמה בעיתון "ידיעות אחרונות" ומעלה עובדות כביכול השוללות את אשמתו של זדורוב מרציחתה של תאיר ראדה ז"ל * המאמר נועד להציג תשובות מפורטות לכל 10 השאלות שהוצגו – כמניין עשר השנים מאז הרצח * בחלק זה של המאמר יינתנו התשובות לשאלות 7,6 ו-8 להמשיך לקרוא

רומן זדורוב – תיק סגור (חלק ראשון)

אבי דוידוביץ (דצמבר, 2016)

10 שאלות המעוררות לכאורה ספק באשמתו של זדורוב הוצגו בכתבה בעיתון * בחמש הראשונות נדון בחלק זה של המאמר: ברצח של מי הודה זדורוב? מדוע לא מוצתה חקירת הדיווחים על חשודים נוספים ברצח? מדוע לא חקרה המשטרה רמזים לאלימות כלפי תאיר בתקופה שקדמה לרצח? האם הועלמו ראיות מזירת הרצח? למי שייכות טביעות הנעליים הזרות המוכתמות בדם בזירת הרצח? להמשיך לקרוא