זיכויו של העבריין אלישע חייבטוב מהרצח של שי אדרי ז"ל

אבי דוידוביץ (‏5.8.2018)

המידע שנמסר לציבור על-ידי התקשורת על הזיכוי בפרשת שוד ורצח בשנת 2002 היה חלקי ומוטה להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת