רצח סדרתי

אבי דוידוביץ (30.6.2017) 

הקדמה

רצח סדרתי היא תופעה המהלכת אימים על הציבור[1]. מדובר בתת קטגוריה של רצח רבים[2], שזכה לחשיפה נרחבת בסרטי הקולנוע שבמקרים רבים דמיון ומציאות משמשים בהם בערבוביה. רוב רובו של המחקר על התופעה נעשה בארצות-הברית – ולא בכדי. הרצח הסדרתי נפוץ שם לעומת מקומות אחרים בעולם. בישראל דל ומצומצם המידע הסדור והידע הזמין על התופעה, ואף לא מחקר אחד ראוי לשמו בתחום נעשה בארץ. נפתח את דיונינו בהבהרת תופעת הרצח הרבים ובמה מתייחד הרצח הסדרתי מתת הקטגוריה האחרת החוסה בגדר תופעה זו והיא הרצח ההמוני. נציע הגדרה לרצח הסדרתי ונציג טיפולוגיה של רוצחים סדרתיים על פי המניע העיקרי של הרוצח. להמשיך לקרוא