מתווה חנינות מיוחד לרגל חגיגת 70 שנות עצמאות לישראל – יוזמה מבורכת או מיותרת?

אבי דוידוביץ (7.4.2018)

לרגל חגיגות 70 שנות עצמאות למדינת ישראל, החליט נשיא המדינה בשיתוף שרת המשפטים ליזום מתווה חנינות מיוחד על מאסרים פליליים וקנסות ולמחיקת מרשם פלילי. יש להניח כי אם היו לומדים מניסיון העבר ולא פונים להחלטות המבוססות לכאורה על נאיביות ומידה של פופוליזם, ניתן להניח כי החלטה אומללה זו לא הייתה באה לעולם. להלכה אין מדובר בחנינה כללית, אלא בחנינה שתינתן בעקבות בקשת חנינה ובדיקה פרטנית על-פי תבחינים שפורטו בהחלטת הנשיא והשרה, אולם ברי לכולי עלמא שמדובר למעשה בחנינה כללית והצגתה כמתווה חנינות מיוחד אינה אלא מכבסת מילים הבאה ככל הנראה לכסות על המימד הפופוליסטי עליה היא מבוססת. להמשיך לקרוא