אתיקה בניהול חקירה

אבי דוידוביץ

החיבור מבוסס על עבודה נושאית אישית בקורס פיקוד ומטה של משטרת ישראל במכללה לקצינים בכירים (נעורים) , בהנחיית ניצב-משנה קובי שיבר להמשיך לקרוא