פרשת מאיר טוביאנסקי – האם היא אכן אירוע חד פעמי?

אבי דוידוביץ (‏1.10.2018)

אין חולק כי לסרן מאיר טוביאנסקי נשעה מעשה נבלה * הכול מסכימים כי לאורך עשרות שנים הודחקה הפרשה אל מחוץ לתודעה של אזרחים רבים ואל שולי השיח הציבורי * רבים רואים בהוצאתו להורג כמקרה חד פעמי * במאמר זה נבחנה הפרשה בראיית מאקרו ובהקשר החברתי-תרבותי שלה * המסקנה המתבקשת כי אין מדובר באירוע חריג אלא בתופעה * רצח על פגיעה כביכול בביטחון המדינה להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת