פונדקאות כסחר בבני אדם

אבי דוידוביץ (2015)

רעש האדמה בנפאל העלה לסדר היום הציבורי בישראל את בעיית הפונדקאות * במרבית "מדינות המערב" הפונדקאות אסורה * במקצתן היא מותרת אך ורק על בסיס אלטרואיסטי צרוף * ישראל נחשבת כחריג בהתירה פונדקאות בתנאים המאיינים את ההליך מהורים שאינם בני זוג, או מאותו מגדר * ההליך בישראל נמשך זמן ממושך ונחשב ליקר יחסית * סוחרים ממולחים מנצלים את מצוקת ההורים המיועדים והאמהות הנושאות ומארגנים פונדקאות בחו"ל * הצד המכוער של הפונדקאות המסחרית

הלידה בנאפל
הלידה הראשונה בבית חולים שדה בנפאל, אפריל 15. צילום: דובר צה"ל

רעש האדמה בנפאל שהתרחש בשבת, 25.4.2015, היה אחד הרעשים החזקים והקטלניים שהתרחשו בכדור הארץ בשנים האחרונות. הכיסוי התקשורתי בישראל לאסון היה נרחב בעיקר בגלל העובדה כי ישראלים רבים שהו בנפאל בעת הרעש ונזקקו לאיתור וחילוץ דחוף. משלחת סיוע של פיקוד העורף וחיל הרפואה, בהרכב של 260 אנשי צוות ו-95 טון ציוד, כולל בית חולים שדה עם מחלקת פגים, יצאה במטוסי חיל האויר. טיסות מיוחדות החזירו לארץ עשרות ישראלים, חלקם שהו בנפאל במסגרת הליך של פונדקאות – "תיירות פריון". התמונות שהגיעו מאזורי האסון היו קשות ומצמררות, בייחוד בכל הנוגע לפגים. ההורים המיועדים מעדיפים כי הלידה בנפאל תתבצע בניתוח קיסרי יזום ומתוכנן מראש. כך ניתן לשלוט במועד הלידה ולאפשר להם להתארגן ולבצע את כל הסידורים הבירוקרטיים והלוגיסטיים הנחוצים – כולל ההגעה מישראל לנפאל. בניתוח קיסרי יזום פוחת הסיכון לוולד, סיכון הקיים בכל לידה טבעית. ככלות הכול מדובר בוולד שעלה להוריו הון לא קטן. הסיכונים לפונדקאית, לרבות אלו שבניתוח הקיסרי, נסוגים מפני הסיכונים לוולד. היא רק אמצעי, כלי ומכשיר למימוש ההורות. כמעין סוג של חפץ.

ליבו של מי לא נכמר לנוכח הצילומים שהגיעו מנפאל ובהם מראות הפגים המוצאים בבהלה מהאינקובאטורים בבתי החולים ומוכנסים למחסה מפני הקור העז בכלי רכב מונעים. זאת גם בעקבות רעשי המשנה העזים שפקדו את המדינה הענייה הזו. המבנים בנפאל, ובכלל זה בבירה קטמנדו, לרבות בתי החולים, אינם חזקים דיים לעמוד ברעשים שכאלו. מי לא התרגש למראה נחיתת התינוקות והנשים הפונדקאיות בארץ – בריאים ושלמים. ליבו של מי לא התמוגג מגאווה ונחת כאשר צפה בהורים המיועדים ובני משפחותיהם מודים לממשלה ולגופים האחרים, שנרתמו למבצע החילוץ, על התגייסותם המופלאה ומעל לכול – להסדרה המהירה של הכניסה לארץ של התינוקות והאמהות הנושאות. אושר צרוף!

האומנם?

בעקבות האסון בנפאל נחשף הציבור לראשונה להיקף תופעת הפונדקאות בישראל בכלל, ושל ישראלים בחו"ל בפרט. בדרך כלל הכיסוי התקשורתי לתופעה הוא אוהד ותומך. ככלות הכול את ההורים המיועדים ניתן להגדיר כמלח הארץ. מרביתם הם בני המעמד ממנו יצאו עיתונאים רבים ומעצבים אחרים של דעת הקהל. מאבקם מצטייר כמאבק קלאסי של החלש האומלל, הנאלץ להתמודד לא רק עם מר גורלו אלא גם עם ממסד אטום – ובכלל זה חקיקה מפגרת. הבכת השלטון הוא מהלך שבדרך כלל מצליח לייצר כותרת. עיתונאי בלי כותרת ועיתון בלי כותרות הינם כקליפת השום. מנגד, הקולות שיצאו נגד התופעה זכו בדרך כלל לחשיפה מינורית ולתגובה לא אוהדת.

החוק בישראל

נקדים ונאמר כי מרבית מדינות "המערב" אסרו על הפונדקאות, ואילו אותן מדינות שאישרו את ההליך, התירוהו אך ורק מתוך מניעים אלטרואיסטיים – היינו, מבלי שמתקיים רווח חומרי לאם הנושאת. פונדקאות הנעשית שלא מתוך אלטרואיזם מובהק ומוכח, הינה סחר גלוי בבני אדם.

בישראל – "חוק הסכמים לנשיאת עוברים, התשנ"ו-1996" מסדיר נורמטיבית את הליך הפונדקאות, והוא נחשב לחוק מתירני בהשוואה לשאר מדינות "המערב". על-פי החוק בישראל, ההורים המיועדים והאם הנושאת חייבים להיות תושבי ישראל. לכן ההורים המיועדים אינם רשאים להביא לארץ את האם הנושאת, על מנת לקיים את ההליך בישראל. ההורים המיועדים חייבים להיות איש ואישה שהם בני זוג. לפיכך אדם שאינו חי בזוגיות ("חד הורי"), או בני זוג מאותו המגדר, אינם רשאים לקיים את ההליך בישראל. שתי מגבלות אלו מונעות מישראלים רבים להוליד בישראל ילד בהליך של פונדקאות. יחד עם זאת בני זוג רבים, שלכאורה היו רשאים לקיים את ההליך בישראל, מעדיפים לקיימו בחו"ל בגלל פשטות ההליכים, זמינות הנשים הנושאות, וההוצאות הכספיות הנמוכות יחסית להליך – אם היה מתקיים בישראל.

החוק בישראל, מתירני ככל שייחשב, מצמצם את האפשרויות להתקשרות בין הורים מיועדים ובין האם הנושאת באמצעות שורה של תנאים. ככלל, האם הנושאת חייבת להיות אישה לא נשואה, שאינה קרובת משפחה של ההורים המיועדים. לא זו אף זו, עליה להיות בת הדת של האם המיועדת (למעט במקרים חריגים), בגיל שאינו צעיר מ- 22 ואינו מבוגר מ- 38, שעברה לא יותר מאשר 2 הליכי נשיאה (בין אם היו מוצלחים ובין אם לאו), הרתה וגידלה ילד אחד לפחות, אולם לא ילדה יותר משלוש פעמים, כאשר חלפה לפחות שנה ממועד הלידה האחרון ועד לעריכת ההסכם לנשיאת העוברים. אם האם הנושאת היא גרושה – חייבים לחלוף לפחות 7 חודשים מיום גירושיה ועד לחתימת ההסכם. מי שהיא מעשנת כבדה, או משתמשת בסמים ובאלכוהול, פסולה מלשמש כאם נושאת. למען הסר ספק יובהר כי אסור לאם הנושאת לתרום להליך ביצית משלה. בכל מקרה יצטרכו הצדדים להליך הפונדקאות, ובכלל זה האם הנושאת, לעמוד בפני ועדה שתאשר את ההסכם.

החוק מתיר תשלום לאם הנושאת "לכיסוי הוצאות", אך אין בו גבול עליון או תחתון. כך נפתח הפתח למסחור כדין של ההליך בישראל. תנאים הכרחיים נוספים המוטלים על ההורים המיועדים הם כי עליהם להוכיח כי האם המיועדת אינה יכולה להתעבר. הזרע חייב להיות של האב המיועד. הביצית יכולה להיות של אישה אחרת, אך כאמור לא של האם הנושאת.

נפאל "גג העולם" – כמקום נמוך ומכוער

לאורך שנים רבות התירה נפאל לאזרחיותיה לשמש כפונדקאיות. בשנת 2013 שונה החוק והותר לקיים הליך פונדקאות בתנאי והאם הנושאת לא תהיה נפאלית, אלא מארץ אחרת. בפועל מרביתן היו הודיות ומקצתן תאילנדיות. באוגוסט 2015 אסרה נפאל לחלוטין לקיים הליך פונדקאות בארצה. כאשר התפרסם האיסור האחרון – כל הנראה מתוך חשש לאבד לקוחות – מיהרו משרדי התיווך בישראל להרגיע ולומר כי מדובר באיסור זמני, שיבוטל עד מהרה. היום ברור לכל כי אין מדובר באיסור זמני. נפאל החליטה להפסיק ולשמש כתחנת מסחר ביו לאומית לבני-אדם.

ישראלים רבים פנו לפונדקאות בנפאל לאחר שמדינות רבות בהן ההליך היה זול יחסית אסרו לקיימו בתחומן (תאילנד ועוד). כך או כך, פרחו העסקים לפונדקאות בין חברות ישראליות ונפאליות. ישראלים רבים הגשימו את חלומם להורות.

הטענה המרכזית המועלת בעד הפונדקאות המסחרית היא כי לאם הנושאת ולמשפחתה, צומחת תועלת כספית אדירה מהעניין, בייחוד כאשר מדובר בנשים ממדינות כמו הודו. טענה זו מתעלמת לגמרי מטובתה של האם הנושאת, וייתכן וגלומה בה מידה של אכזריות, התנשאות ואדנות כלפי חלשים. זהו לכאורה מצב מובהק של ניצול הכוח – הכסף – כנגד אוכלוסיות חלשות. לטעמי מדובר בטענה נבזית, המתעלמת מהנזקים הגופניים, הנפשיים, ומהסבל הנורא אליהם נחשפת או מסתכנת האם הנושאת.

הפרופיל של הפונדקאית

 כאמור, הודו היא ארץ המוצא של רוב הנשים הפונדקאיות בנפאל בשנים האחרונות. נקדים ונאמר – אין ברשותנו ממצאים מחקריים ודיווחים מהימנים רבים על מצבן של הפונדקאיות שם לאשורו – ואל ייפלא הדבר. לא רבים מתעניינים במיהותן ובגורלן. נהפוך הוא – נראה כי לכל הצדדים בכיעור הזה יש אינטרס מובהק להסתיר את האמת ולכזב. יהיו בעלי עניין שיספרו לנו שהן נשים משכילות, שבחרו לשמש כפונדקאיות מרצונן הטוב והחופשי בכדי להבטיח את עתידן, ובכלל זה לימודים, מקצוע וכד'. יבטיחו לנו כי הן זוכות לטיפול מעולה לכל אורך התהליך. האמת, ככל שהיא ידועה לנו, שונה לחלוטין.

בדרך כלל מדובר בנשים צעירות – עד גיל 35. מעל גיל זה פוחתים הסיכויים להריון מוצלח. איש אינו מוכן לסכן את כספו על הריון נפל – בוודאי לא חברות התיווך. הן מגיעות מאזורים נחשלים ביותר. חלקן – אם הן בעלות השכלה פורמלית – למדו לכל היותר 6 שנים. הן גרושות, או אלמנות, או רווקות שמסיבות שונות לא נמצא להן זיווג – בדרך כלל בגלל עוני חריף, או מגבלה פיזיולוגית כלשהי שאינה קשורה לפוריות (גף קטועה וכד'). היו שמועות שנשים נאלצו לשמש ככאלו בגלל לחצים מצד בני הזוג שלהן, או הוריהן, עד כדי סחיטה. מאחר וההליך שהתקיים בנפאל לא היה מפוקח ומבוקר מטעם הרשויות הרי ניתן לומר כי שמועות אלו אינן מופרכות, וחובת ההוכחה על המתווכים כי אין זה המצב. למותר לציין כי "ההוכחות" של המתווכים על מצבן הנפלא של הנשים – הן בעיני סיפורי סינדרלה עם Happy End. דומה כי אמינותם היא כמו אמינות הדיווחים על נחיתת חייזרים בחוף פלמחים אשתקד.

מהרגע שהנשים יוצאות מארצן לנפאל, לצורך ההתעברות, הן לא תחזורנה לביתן אלא רק לאחר הלידה שתתבצע בדרך כלל בניתוח קיסרי. להבטחת ההתעברות (שהרי הן כבר הובאו לנפאל מארץ המוצא, וחבל לבזבז את ההון שכבר הושקע על ניסיון כושל להתעבר) – מלעיטים אותן בהורמונים. לכל אורך אותם חודשים – למעשה שנה בקרוב – בהן הן שוהות בנפאל, הן מנותקות מהמולדת ומהמשפחות שלהן כמעט לגמרי. אם מזלן שיחק להן הן תיהנה בנפאל בקבוצה של 2-4 נשים מאותה ארץ מוצא, אם כי קיים סיכוי גדול שאישה כזו תישאר לבדה בארץ זרה – בלי אף לא אחת בת מולדתה. כפי הנראה הן מוחזקות "בבתי הארחה" שאינם אלא סוג של מכלאה. אין רוצים שהסחורה תתחרט – בוודאי לא אחרי שהתעברה. להבטחת הישארותה בנפאל סביר להניח כי דרכונה נלקח ממנה ומוחזק אצל המתווכים – מעשה שאם היה נעשה בישראל היה בגדר עבירה פלילית.

כאשר הן תחזורנה למולדתן – היינו תשוחררנה לדרכן – סיכוייהן ליצור או לקיים זוגיות שואפים לאפס. הן סחורה פגומה. למען האמת ומאחר ואין לנו נתונים על גורלן, ניתן להניח כי חלקן, אם לא מרביתן, הן אכן "פגומות" – פיזית, נפשית וחברתית. במציאות זו נראה כי "הכסף הגדול" שהן עשו – אחוזים בודדים ממה שעשו המתווכים – הולך לבעלים, להורים ואולי בסוף וממה שנותר, גם אליהן.

 על אושר, עושר ועושק

הזכות להורות היא זכות יסוד חוקתית ומוסרית כאחד. ההורות הינה בדרך כלל כמיהה עמוקה ומרכזית אצל מרבית האנשים. החובה של המדינה והחברה לאפשר את מימוש הזכות הזו, אינה מוטלת בספק, אבל היא מוגבלת. זו חובה המוגבלת כאשר היא מתנגשת עם ערכים עליונים אחרים כמו טובת הילד, או מניעת מעשי פשע כמו חטיפה ורצח לצורך חטיפה. הנרטיב השקרי על הטובה הצומחת לאותן נשים פונדקאיות, דומה במידה רבה לסיפורי הקולוניאליזם ומחוללי העבדות – להצדקת העושק והחמסנות בפני עצמם ובפני שאר העולם. אושר של אחד אינו יכול לבוא על חשבון האושר של האחר. ישנן דרכים הומאניות למימוש ההורות שחלקן הן אף בגדר "מנצח מנצח" (win-win) – כמו אימוץ למשל, או פונדקאות אלטרואיסטית מוכחת ומוסדרת. רוב רובה של הפונדקאות המסחרית הינה השגת אושר, באמצעות עושר על-ידי עושק, ועל גבן של נשים שהן קורבנות לסחר בבני אדם.

 

מקורות עיקריים

בית הלחמי, ח'. (27 אפריל 2015). רחם להשכרה: האמת המרה מאחורי תעשיית הפונדקאות. אוחזר ב- 22 אוקטובר 2015, מתוך אתר "שיחה מקומית":

http://mekomit.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%90%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95/

 

הכנסת, מרכז המחקר והמידע (2012). פונדקאות בישראל ופונדקאות של ישראלים בחו"ל: המצב הקיים והצגת המלצות ועדה ציבורית לשינויו.

 

מדינת ישראל (התשנ"ו-1996). חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד). אוחזר מתוך אתר משרד הבריאות:

http://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Poriut_05.pdf

מודעות פרסומת

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s